Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY
Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
Voytex

PARTNERZY

Kurs instruktorów Combat Kickboxingu_08-12.08.2022 - Kalisz

20.06.2022
Kurs instruktorów Combat Kickboxingu_08-12.08.2022 - Kalisz
Kurs instruktorów Combat Kickboxingu_08-12.08.2022 - Kalisz

Komunikat
Kursu Instruktorów Combat Kickboxingu dla żołnierzy
i funkcjonariuszy służb mundurowychPolski Związek Kickboxingu organizuje w dniach 8 – 12.08.2022 r. Kurs instruktorów Combat Kickboxingu dla żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych. Kurs realizowany jest zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy 18. Dywizją Zmechanizowaną im. gen. broni Tadeusza Buka a Polskim Związkiem Kickboxingu.

1. Celem kursu jest przygotowanie funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy do organizowania oraz prowadzenia zajęć programowych z kickboxingu, walki w bliskim kontakcie oraz samoobrony.
2. Podczas kursu przeprowadzona zostanie część ogólna instruktora sportu oraz część specjalistyczna instruktora kickboxingu ze specjalnością Combat Kickboxing.
3. Ramowy program Wojskowego Kursu Instruktorów Kickboxingu
a. Część specjalistyczna „warsztatowa” to: praktyczne ćwiczenia, prezentacje, seminaria i zadania kontrolne.
b. Część teoretyczna: ćwiczenia i wykłady z teorii oraz metodyki treningu sportowego oraz z tematyki wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej.
c. Całość kursu kończy sesja egzaminacyjna. Po ukończeniu kursu oraz zdaniu egzaminu uczestnik uzyska uprawnienia Instruktora Kickboxingu Polskiego Związku Kickboxingu ze specjalnością Combat Kickboxing.
d. Podczas kursu będzie możliwość uzyskania stopni uczniowskich Polskiego Związku Kickboxingu.
e. Uczestnicy kursu zobowiązani są do posiadania: stroju sportowego do kickboxingu (krótkie spodenki, koszulka), rękawic do pełnego kontaktu 10 Oz oraz ochraniaczy piszczeli golenio – stopy
4. Wymogi formalne:
a. Zaświadczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia pozwalającym na udział w kursie instruktora sportu.
b. Dwa zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
c. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej.
4. Kurs odbędzie się w Kampusie Mundurowym Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu ul. Wrocławska 193-195, 62-800 Kalisz. Wszyscy uczestnicy mają zapewnione zakwaterowanie oraz wyżywienie w obiektach szkoły.
Zgłoszenia do dnia 1.08.2022 r. należy przesyłać na email komisja.mundurowa@pzkickboxing.pl. (Druk zgłoszenia w załączeniu)

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Kurs dojdzie do skutku przy frekwencji min. na poziomie 15 osób. Chętni nie będący żołnierzami oraz funkcjonariuszami mogą wziąć udział w kursie wyłącznie za zgodą organizatorów.

Uczestnicy kursu zobowiązani są do stawienia się w Kampusie mundurowym Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu w dniu 8.08. 2022 r. do godziny 10.00. Zakończenie kursu w dniu 12.08.2022 r. o godzinie 12.00.

5. Koszt kursu: 2100 zł obejmuje: część specjalistyczną i ogólną, nocleg oraz wyżywienie.
Wpłaty za udział w kursie należy dokonać w terminie do 2.08.2022 r. na konto:
Bank PKO SA
24 1240 6351 1111 0010 7766 7576
Dane posiadacza rachunku:
Polski Związek Kickboxingu
ul. Kopińska 12/16, 02-321 Warszawa
Osoby nie posiadające 3 stopnia uczniowskiego PZKB będą zobowiązane do opłacenia egzaminu.


6. Koordynatorami projektu są:
  • Jerzy Bassa tel. 602 422 002 mail: komisja.mundurowa@pzkickboxing.pl
  • Tomasz Mamulski tel. 600 231 261
WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Centralny Ośrodek Sportu
Copyright 2014 - 2023 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL