Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY
Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
Voytex

PARTNERZY

Liga K1 Battle of Warriors_08.10.2022 - Kraków

23.09.2022
Liga K1 Battle of Warriors_08.10.2022 - Kraków
Liga K1 Battle of Warriors_08.10.2022 - Kraków
Liga K1 Battle of Warriors
8 października 2022 r.

Miejsce wydarzenia: Hala KS KORONA ul. Kalwaryjska 9-15 Kraków
Liga pod patronatem PZKB
Impreza pod hasłem: "Kickboxing w walce z nałogami"

W lidze mogą brać udział:
  • Juniorzy
  • Seniorzy

Walki na zasadach PZKB

Zgłoszenia do 1 października 2022r. do godz: 24:00 (po tym terminie zgłoszenia nie będą już uwzględniane )
zgłoszenia na e-mail: liga_
k1@interia.pl

ZGŁOSZEŃ TYLKO I WYŁĄCZNIE CAŁEGO KLUBU. ZGŁOSZENIA WYSYŁA TRENER LUB REPREZENTANT KLUBU, NIE KAŻDY ZAWODNIK OSOBNO.

Formularz Zgłoszeniowy
- Imię i Nazwisko- …………..
data urodzenia – dd/mm/rrrr ( np. 28/10/2001 )
- kategoria wagowa zawodnika według regulaminu PZKB formuła K1 Rules - …….kg
- staż treningowy -……….. ( np. 2 lata ; 1,5 roku... )
- ilość walk w formułach ringowych - …..
- ilość walk w formułach lightowych/ planszowych - …..
- ilość walk w innych sportach walki -…... ( np. MMA, Muay Thay, Boks , Karate, Taekwondo)
- Aktywna licencja zawodnicza PZKB – TAK / NIE
- nr tel kontaktowy - …………….
- Nazwa Klubu- ………...
- Imię i Nazwisko trenera- ……………..
PROSIMY SKOPIOWAĆ FORMULARZ WYPEŁNIĆ I WYSŁAĆ MAILEM. NIE WYSYŁAĆ SKANÓW, ZDJĘĆ ITP.

Ważenie: 8:00 do 10:00
Odprawa sędziów i trenerów: 10:00 - 10:30
Rozpoczęcie walk: 11:00

Zawodnicy będą podzieleni na trzy klasy: A, B i C
Klasyfikacji zawodników do odpowiednich klas dokonuje organizator wraz ze sędzią głównym,na podstawie przysłanego i odpowiednio wypełnionego zgłoszenia zawodnika.

Klasa A
- zawodnik lub zawodniczka z kilkuletnim stażem treningowym min. 3 lata
- startujący na zawodach rangi : Mistrzostwa Polski i Puchar Polski gdzie stoczył min 10 walk w formułach ringowych
- mający na koncie występy w walkach zawodowych

Klasa B
- zawodnik lub zawodniczka z minimum rocznych stażem treningowym
- startujący na ligach i mający stoczonych minimum 3 walki
- startujący na Mistrzostwach Polski i Pucharach Polski bez sukcesów, gdzie stoczył przynajmniej 3 walki w formułach ringowych
- zawodnik z wieloletnim stażem treningowym mający na swoim koncie tytuły Mistrzostw Polski
lub Puchary Polski w formach lightowych lecz nie startujący jeszcze w formułach ringowych

Klasa C
- zawodnik lub zawodniczka z maksymalnie rocznym stażem treningowym mający stoczone
do 2 walk w formułach ringowych
- zawodnik lub zawodniczka z maksymalnie 2 letnim stażem treningowych lecz nie mający na swoim koncie żadnej walki w formułach ringowych
- startujący po raz pierwszy na lidze lub mający nie więcej niż 2 stoczone walki
- startujący na innych zawodach gdzie nie stoczył więcej niż 2 walki w formułach ringowych

Kategorie wagowe
SENIOR
JUNIOR STARSZY

Mężczyźni
-51 kg, -54 kg, -57 kg, -60 kg, -63.5 kg, -67 kg, -71 kg, -75 kg, -81 kg, -86 kg, -91 kg,+91 kg
Kobiety
-48 kg, -52 kg,-56 kg, -60 kg, -65 kg, -70 kg, +70 kg

JUNIOR MŁODSZY

Mężczyźni
-42 kg, -45 kg, -48 kg, -51 kg, -54 kg, -57 kg, -60 kg, -63,5 kg, -67 kg, -71 kg, -75 kg, -81 kg, +81 kg
Kobiety
-36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -56 kg, -60 kg, +60 kg

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać:
- ważne badania lekarskie zezwalające na branie udział w zawodach kickboxingu
- ubezpieczenie NW na czas trwania ligi
- ważną licencje PZKB (amatorką /A/ - (opłata roczna - 55 zł) dla zawodników zrzeszonych, ligową /L/ (opłata roczna - 30 zł) dla zawodników zrzeszonych lub jednorazową /J/ - 50 zł - dla klubów niezrzeszonych z PZKB

WYKUPIENIE LICENCJI TYLKO PRZEZ STRONĘ PZKB - http://pzkickboxing.pl/licencje

Osoby niepełnoletnie, obowiązkowo muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna - http://pzkickboxing.pl/dok/252,zgoda,rodzicow,prawnych,opiekunow,udzial,niepelnoletniego,zawodnika,zawodach.html

Sprzęt we własnym zakresie.
Sprzęt według przepisów PZKB
LIGA będzie zabezpieczona przez ratowników medycznych i karetkę.

Nagrody:
Dla wszystkich uczestników pamiątkowe dyplomy
Dla zwycięzców walk medale
Puchary i nagrody rzeczowe dla:
Najlepszy Klub: 1, 2 i 3 miejsce

OPŁATA STARTOWA: 60 zł
PŁATNE PRZELEWEM NA KONTO DO 01.10.2022r

STOWARZYSZENIA SZOPA FIGHT TEAM KRAKÓW
mBank 86 1140 2004 0000 3902 8121 3499
w tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata startowa , podać klub, imię nazwisko zawodnika


W celu uniknięcia zamieszania prosimy, żeby opłata startowa była wpłacana jako jeden przelew za wszystkich zawodników z danego klubu

MOŻNA ODWOŁAĆ SWÓJ UDZIAŁ DO 48H PRZED ROZPOCZĘCIEM LIGI, PO TYM TERMINIE OPŁATA STARTOWA PRZEPADA.

Podczas ligi będzie przeprowadzona akcja charytatywna
Liczymy na Waszą pomoc.
PAMIĘTAJCIE DOBRO POWRACA

Wstęp dla publiczności 10zł

Organizator:
SZOPA Fight Team
Agnieszka Szopa
Rafał Szopa

Kontakt do organizatora:
Rafał Szopa
504 359 730
liga_k1@interia.pl

WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Copyright 2014 - 2022 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL