Fundacja Mistrzom Sportu
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza
Creative Green

GŁÓWNI PARTNERZY
Quanta cars
Fight Time
Gorący potok
Masters
Voytex

PARTNERZY

Kurs Instruktorów Kickboxingu dla żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych

Kurs realizowany jest zgodnie z porozumieniem zawartym
pomiędzy 18. Dywizją Zmechanizowaną im. gen. broni Tadeusza Buka a Polskim Związkiem Kickboxingu.

Termin: 19 – 23.07.2021 r.

1. Celem kursu jest przygotowanie funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy do organizowania oraz prowadzenia zajęć programowych z kickboxingu, walki w bliskim kontakcie oraz samoobrony.
2. Podczas kursu przeprowadzona zostanie część ogólna instruktora sportu oraz część specjalistyczna instruktora kickboxingu ze specjalnością Combat Kickboxing.
3. Ramowy program Wojskowego Kursu Instruktorów Kickboxingu
a. Część specjalistyczna „warsztatowa” to: praktyczne ćwiczenia, prezentacje, seminaria i zadania kontrolne.
b. Część teoretyczna: ćwiczenia i wykłady z teorii oraz metodyki treningu sportowego oraz z tematyki wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej.
c. Całość kursu kończy sesja egzaminacyjna. Po ukończeniu kursu oraz zdaniu egzaminu uczestnik uzyska uprawnienia Instruktora Kickboxingu Polskiego Związku Kickboxingu ze specjalnością Combat Kickboxing.
d. Podczas kursu będzie możliwość uzyskania stopni uczniowskich Polskiego Związku Kickboxingu.
e. Uczestnicy kursu zobowiązani są do posiadania: stroju sportowego do kickboxingu (krótkie spodenki, koszulka), rękawic do pełnego kontaktu 10 Oz oraz ochraniaczy piszczeli golenio – stopy

4. Wymogi formalne:
a. Zaświadczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia pozwalającym na udział w kursie instruktora sportu.
b. Dwa zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
c. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej.

5. Kurs odbędzie się w Kampusie Mundurowym Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu ul. Wrocławska 193-195, 62-800 Kalisz. Wszyscy uczestnicy mają zapewnione zakwaterowanie oraz wyżywienie w obiektach szkoły.

Zgłoszenia do dnia 12.07.2021 r.należy przesyłać na email: komisja.mundurowa@pzkickboxing.pl. (Druk zgłoszenia w załączeniu)
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Kurs dojdzie do skutku przy frekwencji min. na poziomie 15 osób

Uczestnicy kursu zobowiązani są do stawienia się w Kampusie mundurowym Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu w dniu 19.07. 2021 r. do godziny 10.00. Zakończenie kursu w dniu 23.07.2021 r. o godzinie 12.00.

6. Koszt kursu: 1700 zł obejmuje: część specjalistyczną i ogólną, nocleg oraz wyżywienie.

Osoby nie posiadające 3 stopnia uczniowskiego PZKB będą zobowiązane do opłacenia egzaminu.

7. Koordynatorami projektu są:
Jerzy Bassa tel. 602 422 002 email: komisja.mundurowa@pzkickboxing.pl
Tomasz Mamulski tel. 600 231 261.

Zapytaj o ofertę

WSPÓŁPRACA:
WAKO
WAKO EUROPE
Ministerstwo Sportu
Antydoping
Prawo Sportowe
Fundacja Mistrzom Sportu
SportAccord
IWGA
Fisu
Polski Komitet Olimpijski
18.Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka
Copyright 2014 - 2021 Polski Związek Kickboxingu
Created by: KREATORMARKI.PL